U bent hier

Overzicht van de infoavonden: klik hier

Dopen in 2021      Pastorale zone Bornem en Sint-Amands: klik hier

 

Door het doopsel word je opgenomen in de christelijke kerkgemeenschap, je wordt als het ware ondergedompeld in de gemeenschap van gelovigen. Je laten dopen is met andere woorden een keuze om als christen door het leven te gaan. Het doopsel vindt plaats in één van onze kerken.

Bij zo'n stap sta je even stil en daarom hoort een voorbereiding bij het sacrament van de doop; zowel voor de ouders van kinderen, als voor volwassenen die zich willen laten dopen.

Volwassenen die zich willen laten dopen, nemen best contact op met het parochiesecretariaat  of met iemand van de pastorale zoneploeg.

Voorbereiding

Voor het dopen van kinderen verwachten we jullie als ouder(s) op een infoavond, die voorafgaat aan de doopdatum. We beluisteren hier jullie vraag : wat vraag je aan ons als kerkgemeenschap, wat wil je, wat vind je belangrijk ?

In deze infoavond geven we ook uitleg over wat dopen betekent. Wat houdt het in en welke symbolen zijn belangrijk?

Het doopsel wordt toegediend in een gebedsviering in één van de kerken van onze zone Bornem en Sint-Amands of van de zone Puurs. Het is een gebedsviering waarin je mag thuiskomen. 

En dan kan je starten op jouw weg als christen, samen met andere christenen. Daarom blijven we je uitnodigen voor alles wat er pastoraal gebeurt.

Hoe inschrijven ?

Raadpleeg de kalender met de doopdata, locatie en doopheer en kies een datum en locatie waarop je je kindje wenst te laten dopen.

Neem contact op met de doopheer die vermeld staat bij de door jou gekozen datum.

De doopheer zal bevestigen of het mogelijk is om je kindje op die datum te laten dopen en zal je het tijdstip doorgeven van de doopselviering. (Info : er kunnen maximaal 4 kindjes gedoopt worden op één datum)

Als het contact met de doopheer gebeurd is, moet je het inschrijvingsformulier invullen. Dit kan je opvragen op het secretariaat: secretariaat@kerkkleinbrabant.be of vind je hieronder.

Vanaf 1 januari 2021 is er voor de doopsels een samenwerkingsverband tussen de pastorale zones Puurs en Bornem-Sint-Amands. 

Schrijf hier in.

Vul het formulier in, druk het af en handteken het. Daarna graag opsturen naar het parochiesecretariaat (Kardinaal Cardijnplein 7, 2880 Bornem) of inscannen en mailen naar secretariaat@kerkkleinbrababant.be.

Goed om te weten!

Elk jaar rond Lichtmis (2 februari) zetten we de dopelingen in de kijker. Iedereen die het voorbije jaar werd gedoopt, nodigen we uit om samen dankbaar te vieren.

Geen sacramenten zonder gemeenschap

Meer informatie ? www.gezinspastoraal.be