U bent hier

Samen vieren, deugddoend, vanuit ons vertrouwen in God. Naast de 'gewone' weekendvieringen bieden we ook andere vieringen aan. Je vindt ze hieronder.

Heb je zelf een vraag voor een bijzondere viering (chiro, jubileum, ...) neem dan contact op met het secretariaat.

Voor onze vrijwilligers en voorgangers in gebedsdiensten die op zoek zijn naar goede en bruikbare teksten voor vieringen. Op deze pagina vind je enkele links in verband met vieringen.

 

Vieringen binnen de pastorale zone Bornem & Sint-Amands

 

Zone Bornem Sint-Amands

Corona: Katholieke Kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

 

Voor vragen kan je terecht bij :

Diaken Erik: 0474/512048 of bij Priester Steven: 0476/ 090226

Indien nodig kan je ook terecht bij de andere leden van de zoneploeg: telefoonnummers op de website.

 

Vieren met de bisschop

…via internet

Het Coronavirus verhindert ons naar de Kerk te gaan om Eucharistie te vieren. Gelukkig hebben we de technische mogelijkheid om ons toch biddend en vierend met elkaar te verbinden. Volgende zondag zal de bisschop om 10 uur in een lege kathedraal voorgaan. Via internet kan u erbij zijn. Dit is een moment om ons als Kerkgemeenschap te verenigen rond onze bisschop. Van harte welkom!

Hoe maak je verbinding met deze livestream?

Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be

Voor de start van de viering kan u daar verder klikken op: ‘Vieren met de bisschop’.

Er is geen reden tot angst. De drastische ingrepen zijn erop gericht de verspreiding van het virus te vertragen. Dat is nodig om de verzorgers de kans te geven iedereen de nodige zorg te geven.