U bent hier

Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in dezelfde viering als de hernieuwing van de doopbeloften of de plechtige geloofsbelijdenis. 

 

Voorbereiding.

Indien jullie voor en samen met je kind het vormsel wensen, is het goed om dit samen met de geloofsgemeenschap voor te bereiden. Dit vraagt dat ook de ouders zich engageren om zich samen met hun kind op dit sacrament voor te bereiden.

We willen ouders en kinderen initiëren, iets meegeven, prikkelen, rond geloof laten nadenken… op een zinvolle manier… We willen het goede nieuwe dat Jezus leeft en dat God ons nabij wil zijn via zijn heilige Geest ONTDEKKEN, VERDIEPEN en VIEREN.

Indien u interesse heeft, nodigen we u en uw kind uit voor een startmoment, waar we de werkwijze zullen uitleggen. 

De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en dus ook van ons vicariaat Vlaams-Brabant, beslisten dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober 2021.