U bent hier

Koorleiders en voorzitters van een parochiaal koor of zangvereniging, 

organisten en/of instrumentale begeleiders,voorgangers,

leden van de stuurgroep Pastorale Zone Klein-Brabant,

zoneploegen, plant- en ankerpersonen, 

en iedereen die wordt begeesterd door muziek en zang in de kerk  

Er gebeurt iets in onze pastorales zones; we zijn immers op weg naar een eenmaking om te komen tot een pastorale zone Klein-Brabant en deze eenmaking willen we ook aanpakken in het domein van de muziek.  

Momenteel denken we met een 7-tal mensen na over de ‘rol’ van muziek in de liturgie, de catechese,… de Kerk. Muziek in de liturgische dienst brengt lof, verheft, kan een moment van bezinning of evangelisatie zijn, samen zingen verbindt… 

Dat er op muzikaal gebied al heel wat ‘leeft’ in onze pastorale zones werd vlug duidelijk bij het maken van een inventaris van alle bestaande initiatieven.  

Sommigen werken reeds samen, anderen zitten nog een beetje op hun eiland maar elk initiatief is er een om te koesteren. Ook de parochies die momenteel geen muzikale omlijsting van de erediensten hebben, vergeten we niet in ons verhaal om samen te werken aan een toekomst waar mensen zich (nog) meer verbonden voelen met elkaar. 

We willen u hierbij dan ook graag uitnodigen op onze kennismakingsavond:  

“WAAR WIJ IN LIEFDE SAMEN ZINGEN…” 

op  woensdag 27 oktober 2021 om 20.00u  (locatie volgt later) 

Het wordt een avond van ontmoeten en naar elkaar luisteren om samen te bouwen aan dit mooie muzikale project. 

U komt toch ook? Inschrijven graag voor 14 oktober via deze link of via secretariaat@kerkkleinbrabant.be - 03 889 06 42

Met vriendelijke groet,  

Kurt, Koen, Dirk, Jarno, Ria, Jacqueline en Christa 

(Werkgroep Muziek)