U bent hier

Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in dezelfde viering als de hernieuwing van de doopbeloften of de plechtige geloofsbelijdenis. 

Voorbereiding.

Indien jullie voor en samen met je kind het vormsel wensen in 2019, is het goed om dit samen met de geloofsgemeenschap voor te bereiden. Dit vraagt dat ook de ouders zich engageren om zich samen met hun kind op dit sacrament voor te bereiden.

We willen ouders en kinderen initiëren, iets meegeven, prikkelen, rond geloof laten nadenken… op een zinvolle manier… We willen het goede nieuwe dat Jezus leeft en dat God ons nabij wil zijn via zijn heilige Geest ONTDEKKEN, VERDIEPEN en VIEREN.

Indien u interesse heeft, nodigen we u en uw kind uit voor een informatiemoment, waar we de werkwijze zullen uitleggen op donderdag 31 mei 2018 om 19.30 uur in de Abdijkerk, Kloosterstraat 71 te Bornem.

Jullie kunnen dan rustig de tijd nemen tijdens de vakantie om te beslissen of u al dan niet instapt. Inschrijven moet gebeuren voor 15 september 2018. 

De ouders en kinderen die inschrijven, worden eind september 2018 uitgenodigd op een startmoment, waar de nodige afspraken gemaakt worden. 

Data van de vormselvieringen

zaterdag 18 mei 2019, 15 uur, Hingene

zaterdag 25 mei 2019, 15 uur, Sint-Amands

zaterdag 1 juni 2019, O.-L.-Vrouw & Leodegarius Bornem