U bent hier

Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in dezelfde viering als de hernieuwing van de doopbeloften of de plechtige geloofsbelijdenis. 

 

Voorbereiding.

Indien jullie voor en samen met je kind het vormsel wensen, is het goed om dit samen met de geloofsgemeenschap voor te bereiden. Dit vraagt dat ook de ouders zich engageren om zich samen met hun kind op dit sacrament voor te bereiden.

We willen ouders en kinderen initiëren, iets meegeven, prikkelen, rond geloof laten nadenken… op een zinvolle manier… We willen het goede nieuwe dat Jezus leeft en dat God ons nabij wil zijn via zijn heilige Geest ONTDEKKEN, VERDIEPEN en VIEREN.

Indien u interesse heeft, nodigen we u en uw kind uit voor een startmoment, waar we de werkwijze zullen uitleggen. 

 

Voor de jongeren en hun ouders die in 2021 willen gevormd worden, kregen we de vormseldata reeds door van het bisdom.  We verwachten hen op het startmoment in dezelfde kerk als deze waar ze zullen gevormd worden. Daar kan je je inschrijven en wordt er uitleg gegeven over de catechesewerking.

Zaterdag 1 mei 2021 om 15 uur in de kerk van Hingene

  • Het startmoment is op donderdag 1 oktober 2020 om 19.30u in de kerk van Hingene

 

Zaterdag 8 mei 2021 om 15 uur in de kerk van Sint-Amands

  • Het startmoment is op dinsdag 27 oktober 2020 om 19.30u in de kerk van Oppuurs

 

Zaterdag 15 mei 2021 om 15 uur in de kerk van OLV en Leodegarius Bornem

  • Het startmoment is op donderdag 15 oktober 2020 om 19.30u in de kerk van OLV en Leodegarius Bornem