U bent hier

Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in dezelfde viering als de hernieuwing van de doopbeloften of de plechtige geloofsbelijdenis. 

 

Voorbereiding.

Indien jullie voor en samen met je kind het vormsel wensen, is het goed om dit samen met de geloofsgemeenschap voor te bereiden. Dit vraagt dat ook de ouders zich engageren om zich samen met hun kind op dit sacrament voor te bereiden.

We willen ouders en kinderen initiëren, iets meegeven, prikkelen, rond geloof laten nadenken… op een zinvolle manier… We willen het goede nieuwe dat Jezus leeft en dat God ons nabij wil zijn via zijn heilige Geest ONTDEKKEN, VERDIEPEN en VIEREN.

Indien u interesse heeft, nodigen we u en uw kind uit voor een startmoment, waar we de werkwijze zullen uitleggen. 

 

Beste ouders, beste vormeling

 

Vanuit het vicariaat kregen we de data en uren door waarop de vormselvieringen in het najaar zullen plaats vinden:

zaterdag 25 september 2021 om 10u in de Onze-Lieve-Vrouw en Leodegariuskerk in Bornem

zaterdag 25 september 2021 om 13u in de Heilige Amanduskerk in Sint-Amands.

 

Zoals u merkt is er geen viering gepland in de Sint-Stefaankerk in Hingene.  Om het inhalen van de vormselvieringen in het Bisdom zo goed mogelijk te organiseren, tracht men de kleinere groepen aan te sluiten bij grotere groepen. Daarom opteerde men ervoor om de vormelingen die kozen om in Hingene gevormd te worden mee op te nemen in de groep die in Bornem zal gevormd worden. We beseffen dat dit een aanpassing is en dat dit niet eenvoudig is.  

 

We gaan er op dit ogenblik van uit dat het twee gezamenlijke vormselvieringen worden. Maar we zijn uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen en van wat de vormheer mogelijk acht. De viering wordt samengesteld door de parochie, in overleg met de vormheer. We communiceren tijdig welke invulling er nog kan gegeven worden door jullie qua muziek en inkleding, zodat het een fijne en deugddoend feest wordt voor jong en oud.

 

Voor vragen kan je steeds mailen naar catechese@kerkkleinbrabant.be of telefonisch contact opnemen met één van ons.

 

Beste groetjes

 

Isabelle Van der Schueren, veldverantwoordelijke catechese, 052 34 07 45

Inge Hauchecorne, parochie assistent, 0498/077.113 (ma-vr 9.00-12.00u)

Steven Barberien, pastoor, 03 295 34 12, 0467 090 226

Pastorale Zone Bornem en Sint-Amands