U bent hier

Jonge Kerk Klein-Brabant wil Kerk een jong gezicht geven. In het bijzonder willen we jonge mensen en jonge gezinnen met hun kinderen een ruimte geven waar geloven een plaats krijgt. Maar uiteraard staat dit initiatief open voor alle leeftijden: als je je maar jong van hart voelt, ben je hartelijk welkom om eraan deel te nemen. We willen kansen bieden tot kennismaking, ontmoeting en uitwisseling met anderen. Jonge Kerk probeert ook levensnabije vieringen te houden waar kinderen zich thuis voelen en waar stevig gezongen wordt. Jonge Kerk wil tijd maken om na te denken over de wortels en het eigene van ons christelijke geloofsverhaal.

 

Drie pijlers

 • ONTMOETEN
  Geen file bij de bakker. We starten de ochtend op een ontspannende manier. Vanaf 9 uur staat de ontbijttafel klaar voor een eenvoudig ontbijt. Het biedt de kans om kennis te maken, om elkaar te ontmoeten, om een babbeltje te slaan… Intussen kunnen ook de kinderen acclimatiseren en nieuwe vriendjes ontdekken. Inschrijven voor het ontbijt hoeft niet.
 •  
 • VERDIEPEN
  Om 9.45 uur gaan volwassenen en kinderen hun eigen weg. Door getuigenissen, uitwisselingen, bezinningsmomenten of spel willen we samen nadenken over de betekenis van geloven. Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten, binnen hetzelfde thema als dat van de volwassenen. Die kinderactiviteit is echt op hun maat gesneden.
 •  
 • VIEREN
  Om 10.45 uur verzamelen we weer met zijn allen om in te zingen. Om 11 uur vangt de viering aan. De taal is jong en de symboliek wil de band tussen leven en geloven centraal stellen. We verzorgen een enthousiaste en levensnabije viering voor ouders en hun kinderen. Voor de allerkleinsten is er opvang voorzien.

Waar?

 • Kerk en parochiezaal Oppuurs

Wanneer?

• 26/11/2017 (ontbijt in De Mispel, aansluitend gebedsviering in de kerk van Oppuurs)

• 28/01/2018 (ontbijt in de parochiezaal, eucharistieviering in de kerk van Oppuurs)

• 11/03/2018 (ontbijt in het parochiesecretariaat van Puurs, eucharistieviering in de kerk van Puurs)

• 13/05/2018 (ontbijt in de parochiezaal, eucharistieviering in de kerk van Oppuurs)

• 03/06/2018 (processie in Weert, geen ontbijt, ’s middags evt. samen iets eten)

Meer informatie en recente data?